Onderhoud van jouw zwembad

Kwaliteit van het water

Om uw zwembadwater optimaal in conditie te houden moet u de PH waarde van het water op peil brengen.  Deze waarde moet altijd tussen 7.2 en 7.6 zijn om irritatie van de huid en de ogen te voorkomen. Ook om een goede werking van chloor te verzekeren dient de PH waarde optimaal te zijn. Als de PH waarde te hoog is moet men PH- toevoegen, als de PH waarde te laag is moet men PH+ toevoegen.

 • Indien u ph- of ph+ toevoegt moet de meerwegkraan op circuleren staan
 • De chloorwaarde moet altijd tussen 1 en 1.5 ppm zijn
 • Indien u chloor toevoegt moet de meerwegkraan op filteren staan
 • Deze controle dien men wekelijks uit te voeren, zeker na plotse weersverandering zoals onweersbuien gevolgd door zonneschijn.
 • Bij een normale werking dient er altijd een chloortablet in de skimmer te liggen

Hoe producten toevoegen

Denk eraan dat alle zwembadproducten,chemische producten zijn,indien u in buitenlucht verpakkingen opent dient u erop te letten dat u de wind in de rug hebt zo kan er nooit product in uw gezicht waaien .
de producten kunnen niet zomaar in het zwembad gegooid te worden,producten in poedervorm dienen opgelost te worden in een emmer warm water of via de skimmer toegevoegd te worden,indien u de chemische producten op een andere manier toevoegt aan het zwembad kan dit onherstelbare schade toebrengen aan de liner,mocht u toch tijdens een onderhoudsbeurt bvb een chloortablet laten vallen in het zwembad dan dient u de tablet ONMIDDELLIJK te verwijderen van de liner.

De zandfilter

Bij een zwembad filter-installatie dient men 3 apparaten van elkaar te onderscheiden

 • de pomp = de motor die het water in beweging brengt
 • de zandfilter = de ovale ton
 • de meerwegkraan (of klep) staat bovenop of hangt naast de zandfilter

ZEER BELANGRIJK : MEERWEGKRAAN NOOIT VERDRAAIEN TERWIJL DE POMP NOG DRAAIT

Na enige tijd van werking gaat het zand in de zandfilter dichtslibben,voor een optimale werking moet men het vuil dat zich in de zandfilter bevindt wegspoelen.
Hiervoor dient men de meerwegkraan in de stand BACKWASH te zetten,

Hoe een backwash correct uitvoeren

pomp uit – klep induwen en draaien – naar stand “backwash” – pomp aan – tot kijkglaasje terug helder is – pomp uit – klep induwen en draaien naar stand “naspoelen” 10 seconden laten draaien – pomp uit – klep induwen en draaien naar normale werkstand “filteren” – pomp aan.

Denk eraan dat u na het uitvoeren van een backwash nakijkt of het waterpeil in het zwembad nog optimaal is, voor een goede werking moet het water in het zwembad minimum halverwege de skimmer te staan, indien nodig moet u water bijvullen.

Reiniging van de bodem

Manueel

De meerwegkraan dient op filteren te staan.

Leg de soepele stofzuigslang langs het zwembad, sluit een kant aan op de manuele stofzuiger, leg de manuele stofzuiger in het zwembad, houd het andere uiteinde van de soepele slang voor een inspuiter zodat de slang zich volledig vult met water,sluit de slang aan op de skimmer of de daarvoor voorziene stofzuigermond, let erop dat er niet teveel lucht in de leiding zit, zodat de pomp niet teveel lucht binnenkrijgt en zodoende kan droogdraaien, als dit wel het geval is dient u de pomp even terug normaal te laten draaien om daarna het reinigen te hervatten, het is ook aangeraden om eventuele zonnepanelen of de warmtepomp uit te schakelen tijdens het reinigen van het zwembad.

Indien u beschikt over een automatisch toestel mag u niet zwemmen tijdens het reinigen,omdat u dan tijdens het zwemmen stroming veroorzaakt die het apparaat niet herkent zodoende zal het apparaat zijn programma niet volledig afwerken.

Na het reinigen van het zwembad dient u een backwash uit te voeren. Kijk ook na of het voorfiltermandje (mandje in de pomp) niet vol is,reinig dit regelmatig!!

Voorfiltermandje reinigen

 • schakel de pomp uit
 • draai alle aanzuigkranen dicht
 • draai de meerwegkraan op “gesloten”
 • open het deksel van de pomp en reinig het mandje
 • plaats het mandje terug
 • draai het deksel terug goed dicht,let erop dat de rubberen dichting ring terug op zijn plaats zit
 • indien nodig dient u het reservoir terug op te vullen met water alvorens de pomp terug op te startten
 • draai de aanzuigkranen terug op normale werkingsstand
 • draai de meerwegkraan terug op “filteren”
 • pomp terug aan

Onderhoud waterlijn

Reinig de waterlijn nooit met detergenten.

De waterlijn en/of de rand erboven kunt u reinigen met een zachte spons en water,indien het vuil hardnekkig is dient u een speciale linerreiniger te gebruiken zonder schadelijke nawerkingen.